Predstavitev programa

Program za izdajo računov obstaja kot integrirana enota v materialnem poslovanju ali kot samostojni program namenjen izključno obračunu storitev. Iz materialnega poslovanja je možno dobavnico z artikli prenesti direktno v fakturiranje, tu pa lahko račun še poljubno dopolnimo z dodatnim besedilom in vnosom nove zaračunane postavke, ki pa se v evidencah vodi kot storitev. Material v evidencah torej razknjižuje le izdajnica in ne faktura !

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Vsi matični šifranti in nastavitve so enaki kot v materialnem poslovanju oziroma glavni knjigi

 

        Šifranti Fakturiranja

             - Seznam SKLADIŠČ / POSLOVNIH ENOT

             - Seznam SKUPIN ARTIKLOV / STORITEV

             - Seznam ARTIKLOV / STORITEV

             - Seznam NAČINOV PLAČIL RAČUNOV

             - Seznam PROJEKTOV / STROŠKOVNIH MEST pri fakturiranju

 

             - DODATNO BESEDILO pri izpisih

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu RAČUNA

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu RAČUNA-GARANCIJA

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu AVANSNEGA RAČUNA

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu PREDRAČUNA

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu DOBAVNICE

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu CENIKA

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu PLAČILNEGA OPOMINA

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu OPOMINA PRED TOŽBO

                          - ... Seznam SESTAVLJALCEV dopisov

 

2.    IZDAJA RAČUNOV / PREDRAČUNOV (podobno kot dobavnica) vsebuje naslednje podatke :

             - Zaporedno številko računa   

             - Šifro in naziv kupca

             - Komercialista ali trgovskega potnika

             - Datum računa    

             - Datum opravljene storitve

             - Številka in datum naročilnice

             - Poljubno besedilo, ki se bo izpisalo v glavi računa

             - Dodaten popust na celotno fakturo in je načeloma vezan na kupca (avtomatsko se prenese iz šifranta                                     partnerjev) in je odvisen od pogodbe s stranko ali pa ga vnesemo kot trenutni enkratni popust

 

             V razgradnji pa vnašamo :

             - Šifro in naziv artikla (v verziji za materialno poslovanje)

             - Količino in enoto mere

             - Opis storitve (tekstualni del)  

             - Stopnjo DDV in popust

             - Ceno na enoto mere ( PAZI ! Cena se mora oblikovati brez DDV )

 

Preden izpišemo izbrani račun, nas program opomni na vnos nekaterih zanj pomembnih podatkov: dodatnega besedila, ki se izpiše na koncu fakture, obliko izjave o oprostitvi plačila DDV (za davč. nezavezance). Po izpisu se faktura avtomatsko označi kot izpisana, kar pomeni, da jo na nek način definitivno zaključimo in popravljanje podatkov ni več zaželjeno. Priporočamo izpis računa v PDF formatu, ki ga lahko brez težav distribuiramo preko elektronske pošte.

 

3.    IZDAJA RAČUNOV za prejete AVANSE (posebna oblika računa)

 

4.    Vnos PLAČIL

 

5.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

 

        - Pregled izdanih računov

             - Pregled IZDANIH RAČUNOV (dnevnik)

 

        - Pregled neplačil 

             - Pregled NEPLAČNIKOV - izdaja OPOMINOV

             - Pregled poslanih opominov

             - Pregled ZAMUJENIH plačil

 

        - Analiza poslovanja

             - Pregled izdanih računov po VSEH KUPCIH (analitično)

             - Pregled izdanih računov po VSEH KUPCIH (sumarno)

             - LESTVICA najboljših strank

             - Pregled PROFITABILNOSTI izdanih računov

 

        - Pregledi po stroškovnih mestih

             - Pregled po STROŠKOVNIH MESTIH

             - Pregled izdanih računov (sumarno po VSEH KUPCIH)

             - Pregled izdanih računov (analitično)

             - Pregled izdanih računov (sumarno po STROŠKOVNIH. MESTIH)

             - Pregled izdanih računov (sumarno po MESECIH)

 

        - Saldo izdanih računov  

              - Izpis salda prometa VSEH izdanih računov

              - Izpis salda prometa po TIPIH plačila

              - Izpis salda prometa fakturirano / plačano po MESECIH

 

        - Pregled obračunanega DDV 

              - Izpis obračunanega DDV - FAKTURNA KNJIGA

              - Izpis obračunanega DDV - po STOPNJAH DDV

 

        - Kontrolni pregledi knjiženja

             - KONTROLNI pregled zneskov fakturiranja

 

6.     PRENOS IZDANIH RAČUNOV

Podatke iz Fakturiranja lahko prenesemo tudi v naš program DAVČNE EVIDENCE - KNJIGA I-RAČ.

 

        - Prenos izdanih računov

             - PRENOS izdanih računov v Knjigo I-RAČ SLO

             - PRENOS izdanih računov v Knjigo I-RAČ EU

             - PRENOS izdanih računov v POTNE NALOGE

 

Programski paket SPeCter - Fakturiranje

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Fakturiranje

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu