Predstavitev programa

Program za vodenje Materialnega poslovanja (tudi Veleprodaja) je namenjen prvenstveno manjšim delovnim organizacijam, knjigovodskim servisom ali obrtnikom, ki se ukvarjajo s servisno, proizvodno, storitveno dejavnostjo ali veleprodajo, obstaja pa tudi verzija, ki je namenjena izključno avtomehanični servisni dejavnosti.

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Vsi matični šifranti in nastavitve so enaki kot v materialnem poslovanju oziroma glavni knjigi

 

        Šifranti Materialnega poslovanja

             - Seznam SKLADIŠČ / POSLOVNIH ENOT

             - Seznam SKUPIN ARTIKLOV / STORITEV

             - Seznam ARTIKLOV / STORITEV

             - Seznam DELOVNIH OPERACIJ ( prejem, izdaja, reklamacije...) oz. STROŠKOVNIH MEST

 

             - DODATNO BESEDILO pri izpisih

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu DOBAVNICE

                          - ... dodatno besedilo pri izpisu CENIKA

                          - ... Seznam SESTAVLJALCEV dopisov

 

2.    KNJIŽENJE PREJEMA ali IZDAJE ARTIKLOV  je v obeh primerih smiselno podobno in v   

      OSNOVI vsebuje:

              - avtomatsko zaporedno številko (kreira jo program)

              - številko prejemnice - dobavnice

              - šifro poslovnega partnerja

              - datum prejema ali izdaje robe

              - znesek obveznosti (izračuna jo program)

 

       V RAZGRADNJI pa vnašamo:

             - katere artikle smo prejeli oziroma izdali iz skladišča  (iskanje preko šifre ali naziva)

             - količino

             - nabavno ali prodajno ceno (program seveda loči operacije)

             - dodatni rabat

             - stopnjo DDV

 

Večino vnosnih polj program prevzame iz  šifranta artiklov (tako zadnjo nabavno kot prodajno ceno ali stopnjo DDV), zato je vnos skrajno enostaven in pregleden. 

 

Poseben modul skrbi za izpis tako prevzemnega lista kot izdajnice (različne oblike - tudi kot račun / predračun), ter za prenos izdajnice direktno v fakturiranje. Tako se izognemu podvojenemu delu in s tem zmanjšamo možnost napak !

 

3.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

 

        - Pregled prometa

             - Pregled PROMETA ARTIKLOV - poljubno (dnevnik)

 

        - Izpis KARTICE izbranega artikla

             - Kartica artikla - PREJEM

             - Kartica artikla - IZDAJA

             - Kartica artikla - KOMPLET

 

        - Izpis trenutne ZALOGE artiklov

             - Izpis trenutne ZALOGE artiklov

             - Izpis TRENUTNE ZALOGE artiklov po označeni PCeni

             - Izpis PREJEMA artiklov v skladišče

             - Izpis IZDAJE artiklov iz skladišča

             - Pregled MINIMALNE zaloge

             - Pregled OPTIMALNE zaloge

             - Pregled MAKSIMALNE zaloge

 

        - Izpis PROMETA artiklov po PARTNERJIH

 

        - VREDNOTENJE zaloge

             - Izračun POVPREČNE nabavne cene

             - Izračun ZADNJE nabavne cene

             - SUMARNI izpis VREDNOSTI dobavnic - PREJEM

             - SUMARNI izpis VREDNOSTI dobavnic - IZDAJA

             - Vrednotenje trenutne ZALOGE po POVPREČNI NABAVNI ceni (PNC)

             - Vrednotenje trenutne ZALOGE po ZADNJI NABAVNI ceni (ZNC)

             - Vrednotenje trenutne ZALOGE po NABAVNI / PRODAJNI ceni

             - Vrednotenje trenutne ZALOGE po OZNAČ. PRODAJNI ceni (PC)

 

        - Kontrolni pregledi knjiženja

             - Kontrolni izračun TRENUTNE ZALOGE

             - Kontrolni izračun VREDNOSTI PREJEMA

             - Kontrolni izračun VREDNOSTI VRAČIL

             - Kontrolni izračun VREDNOSTI IZDAJE

             - Avtomatski vpis ZNC v šifrant artiklov iz prevzema

             - Avtomatski vpis MPC v šifrant artiklov iz prevzema

 

4.     INVENTURA

             - Določitev datuma PRIČETKA INVENTURE

             - možnost PREKLICA INVENTURE

             - Izpis POPISNE LISTE ARTIKLOV z zalogo

             - VNOS popisanega INVENTURNEGA STANJA

             - Izpis INVENTURNIH RAZLIK

             - Izpis INVENTURE po STOPNJAH DDV

             - POTRDITEV inventure

             - Izpis ZAKLJUČENIH INVENTUR iz ARHIVA

 

Programski paket SPeCter - Materialno poslovanje

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Materialno poslovanje

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu