Predstavitev programa

Program za vodenje Potnih nalogov je v trenutni verziji namenjen osnovnemu vodenju potnih nalogov in nakupa goriva.

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Vsi matični šifranti in nastavitve so enaki kot v materialnem poslovanju oziroma glavni knjigi

 

        Šifranti Potnih nalogov

             - Seznam ZAPOSLENIH - TRGOVSKIH POTNIKOV v firmi

             - Seznam AVTOMOBILOV

             - Seznam RELACIJ potovanj

             - Seznam prednastavljenih NAMENOV POTOVANJA

             - Vrednosti DNEVNIC

             - Vrednosti KILOMETRIN

 

2.    VNOS POTNIH NALOGOV vsebuje:

              - Avtomatsko zaporedno številko potnega naloga (kreira jo program)

              - Priimek in ime potnika

              - Naziv stranke

              - Relacijo potovanja

              - Uporabljen avto

              - Namen potovanja

              - Datum odhoda

              - Datum vrnitve    

              - Prevoženi KM

              - Znesek prejetega predujma EUR

              - Število dnevnic (po x EUR) in procent uveljavitve dnevnice

              - Ostali stroški (naziv, znesek)

 

V pomoč je dodan gumb za dostop do nekaterih spletnih strani, ki nam olajšajo izračun razdalje potovanja

( http://zemljevid.najdi.si …)

 

Potni nalog lahko izpišemo tudi v obliki obrazca.

 

3.    VNOS NAKUPA GORIVA vsebuje:

              - Najprej izberemo avto za katerega vnašamo podatke o nakupu goriva

              - Datum nakupa

              - Črpalka (naziv)

              - Količina nakupa (lit)

              - Znesek plačila

              - Stanje števca"

 

4.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

 

        - Seznam PARTNERJEV - izpis nastavljene kilometrine

 

        - Pregled potovanj

             - po DATUMU POTOVANJA

             - po TIPU AVTOMOBILA

             - po NAZIVU STRANKE

             - po RELACIJI 

             - po POTNIKU

 

        - Izpis STANJA ŠTEVCEV

 

        - Obračun DNEVNIC

 

        - Evidenca nakupa goriva

             - Pregled NAKUPA GORIVA za posamezen avto

 

- Pregled NASLEDNJIH REGISTRACIJ

 

 

Programski paket SPeCter - Potni nalogi

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Potni nalogi

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu